Våre tjenester

Regnskapstjenester
Vi utfører regnskapsførsel med individuell tilpasning til hver kunde med etterkontroll og avstemming.
Rapportering etter kundens behov, samt utfylling av momsoppgaver og andre offentlige rapporter og statistikker.

Fakturering
Fakturering og utsendelse av faktura etter ordrebilag med direkte oppdatering i regnskap.

Lønn
Bergning og utbetaling av lønn, hyrer med utfylling og innsending av terminoppgaver, samt lønn og trekkoppgaver ved årets slutt.
Bistand med utfylling av statisikker og krav om sykepenger med mere.

Årsoppgjør
Utarbeidelse av årsregnskap med noter, utfylling av selvangivelse med alle likningsdokumenter for personlige selksap, ansvarlige selskap og aksjeselskap.
Bistand ved likningsklager.

Rådgiving
Vi hjelper deg før etablering ved valg av selskapsform samt kontinuerlig oppfølging gjennom året.

Firmaregistrering
Vi tilbyr bistand til valg av selskapsform, registering og administrasjon av selskapet.

Remitering
Vi kan utføre alt av betalinger for ditt selskap. Regninger, lønn, moms osv.

Budsjettering
Om ønskelig foretar vi også budsjettering.