Innlevering av momsoppgave

Husk at alle bilag i forbindelse med momsoppgaver må være oss i hende senest den 20. måneden i forkant.