Informasjon

  1. Våre åpningstider

    Vi holder åpent på hverdager fra klokken 08.30 til klokken 16.00. Lørdag er stengt.

  2. Innlevering av momsoppgave

    Husk at alle bilag i forbindelse med momsoppgaver må være oss i hende senest den 20. måneden i forkant.